Kymmenen vuotta sitten käynnistyi uraauurtava puurakentamisen hanke, kun As Oy Heinolan Puumeran perustustyöt aloitettiin Vierumäellä. Valmistuessaan Heinolan PuuMera oli viidellä kerroksellaan Suomen korkein puukerrostalo ja siinä yhdisteltiin materiaaleja ja rakentamistapoja aivan uudella tavalla. PuuMera oli yksi 2010-luvun puukerrostaloaallon ensimmäisistä kohteista ja sen opeilla on toteutettu satoja puukerrostaloasuntoja. PuuMeran rakennuttajina toimivat Heinolan kaupunki, Rakennusliike Reponen, Koskisen Oy ja Versowood Oy. Kymmenessä vuodessa Koskisen taloteollisuus on ehtinyt muuttua Oiva Wood Solutions Oy:ksi ja Rakennusliike Reponen Arkta Reposeksi, mutta mitä kuuluu PuuMeralle?

Korkea elementointiaste nopeutti rakentamista

Puukerrostalojen elementointiaste on noussut 2010-luvulla ollen nyt jo yli 80 %. Myös PuuMeran elementointiaste oli korkea – välipohjat, kantavat väliseinät, ulkoseinät ja yläpohjat toimitettiin kaikki valmiina elementteinä ja näin rakennuspaikalla tehtävät työvaiheet saatiin minimoitua. ”Toteutetuissa ratkaisuissa haimme tehokkuutta niin elementtien valmistukseen kuin asentamiseen”, kertoo myyntipäällikkö Vesa Saarelainen Oiva Wood Solutions Oy:stä. PuuMeran rakentaminen kestikin ainoastaan seitsemän kuukautta, noin 5 kuukautta vähemmän kuin vastaavan betonitalon rakentaminen olisi kestänyt. Perustustyöt työmaalla aloitettiin maalis-huhtikuun vaihteessa 2011 ja asukkaat muuttivat uusiin koteihinsa marraskuun lopussa.

Rakennuttajat myös puuosatoimittajina

PuuMeran rakennuttajista Versowood Oy ja Koskisen taloteollisuus (nyk. Oiva Wood Solutions Oy) toimivat myös kohteen puuosatoimittajina. PuuMera toteutettiin yhdistämällä perinteiset suurelementit liimapuurunkoon ja tätä rakennetta hyödynnettiin sen kaikissa osastoivissa väliseinissä ja julkisivurakenteissa. Puukerrostalon runko jäykistettiin levymäisillä elementeillä ja sen kantavat palkit olivat liimapuuta. Välipohjat taas toteutettiin puu-betoni-liittorakenteina, joissa puuelementtien päälle valettiin betonilaatta osaksi kantavaa rakennetta. Liitto-osana toimivat vinoruuvatut kansiruuvit, ja puu ja betoni yhdistettiin kansiruuvivaarnoilla toisiinsa. Käytetyllä rakenteella pystyttiin Saarelaisen mukaan hyödyntämään puun ominaisuuksia tehokkaammin sekä saavutettiin tarvittava palo- ja äänieristävyys.

Edelleen energiatehokas

PuuMera rakennettiin passiivienergiatasoiseksi ja sen lämmitysmuodoksi valittiin uusiutuvilla polttoaineilla tuotettava biolämpö. Rakennus kuluttaa energiaa puolet vähemmän kuin määräysten mukainen tavallinen talo. PuuMeran ulkoseinän eristepaksuus on 270 mm ja sen U-arvo 0,14. Lämmitysenergian vuosittaiseksi kulutukseksi on arvioitu 25 kWh/bm2. Rakennuksen tarvitsema lämmitysteho tulee joko ihmisistä, koneista tai laitteista, tai se tuotetaan ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Tarvittaessa lisälämpönä käytetään Versowoodin Vierumäen tehtaalla puunjalostuksen sivutuotteista tuotettua biolämpöä, josta vapautuu saman verran hiilidioksidia kuin puuperäisen jätteen hajotessa luonnossa.

Yksi energiatehokkaan rakennuksen kriteereistä on ilmatiiviit rakenteet. Vertia Oy:n suorittaman mittauksen mukaan PuuMeran ilmatiiveys on säilynyt alkuperäisellä tasolla. Alkuvuodesta 2021 tehdyssä seurantamittauksessa ilmanvuotoluku oli q50=1,23 kun se vuonna 2011 oli q50=1,28. Tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena – PuuMera on edelleen energiatehokas.

Puumera kestänyt hyvin aikaa

Mitä PuuMera sitten opetti rakentajilleen ja rakennuttajilleen? ”Avoin vuoropuhelu rakentajan, puutuoteosatoimittajien ja asentajien välillä oli yksi projektin menestystekijöistä”, pohtii Vesa Saarelainen. Kommunikaation lisäksi PuuMera opetti paljon puun soveltuvuudesta kerrosrakentamiseen. Yleisimpiä puukerrostaloihin liittyviä ennakkoluuloja ovat epäilyt niiden kestävyydestä. Saarelaisen mukaan Heinolan PuuMera on kuitenkin osoittanut kaikki negatiiviset ennakkokäsitykset turhiksi. ”PuuMeran puinen ulkoverhous on edelleen moitteettomassa kunnossa, eikä vaadi välitöntä huoltomaalausta. Lisäksi rakennuksen takuukorjauskustannukset kahden sekä nyt kymmenen vuoden kohdalla eivät poikkea perinteisellä rakennustavalla toteutetun vastaavan rakennuksen takuukorjauskustannuksista”, hän kertoo. Hyvänä säilyneen energiatehokkuuden lisäksi puukerrostalo on siis myös muilta osin kestänyt hyvin aikaa. 10-vuotiaalle PuuMeralle kuuluu oikein hyvää!