Puurakenteiset OIVA-seinäelementit toteutetaan  suurelementteinä, joiden maksimimitta on 3,9 x 14 m. Iso elementtikoko nopeuttaa asennustyötä, kun yksittäisiä nostoja ja työmaalla viimeisteltäviä elementtisaumoja on vähemmän. Tarvittaessa elementteihin voidaan asentaa sähköasennusrasiat sekä LVI-läpivientikappaleet kohteen palovaatimukset huomioiden.

Ulkoseinäelementit pyritään viimeistelemään mahdollisimman pitkälle jo tehtaalla. Elementin sisäpuoli levytetään yleensä tasoitusta ja pinnoitusta vaille valmiiksi kun taas ulkopuoli voidaan verhoilla elementtisaumoja lukuunottamatta valmiiksi puupaneeleilla, julkisivulevyillä tai rappauslevyillä. Puuverhous palosuojataan kohteen vaatimusten mukaisesti. Seinäelementtiin asennetaan yleensä myös ikkunat ja ikkuna-aukot viimeistellään ulkoapäin. Suurelementtirakenteella voidaan toteuttaa myös matalaenergia- ja passiivitalojen seiniä.

Huoneistojen väliset seinät toteutetaan limirunkorakenteisina, jolloin ne toimivat rakennukset kantavana ja jäykistävänä rakenteena. Huoneistojen välisten seinien ääneneristävyys on todennettu työmaamittauksin. Asuntojen sisäiset kantavat väliseinät toteutetaan suurelementteinä. Hissikuilujen seinät saadaan toteutettua HV-seinärunkoon integroituina, hissijohteet voidaan kiinnittää suoraan rakenteeseen.

Päätykolmiot elementoidaan joko omiksi elementeiksi tai alielementteinä osaksi kattotilaelementtiä. Päätykolmioelementti voidaan verhoilla puupaneeleilla, julkisivulevyillä tai rappauslevyillä. Elementti varustellaan tarvittaessa käyttökohteen vaatimusten mukaisesti osastoivalla levytyksellä, ullakon korvausilmaputkilla ja palomanseteilla. Työmaalla päätykolmioihin liitetään päätyräystäselementit. Kattotilaelementeissä päätyräystäselementit ovat yksi alielementti. Päätyräystäselementteihin asennetaan tyypillisesti alapinnan harvalaudoitus tai yläpintaan aluskatelevy. Elementti tukeutuu päätykolmioelementtiin ja ensimmäiseen kattoristikkoon.

Palokatkoelementit elementoidaan joko omiksi elementeiksi tai alielementiksi osaksi tilakattoelementtiä. Osastointi tehdään käyttökohteen vaatimusten mukaisesti paloluokkiin  EI15-60. Molemmin puolin levytettynä elementti sisältää yläpohjan eristyksen. Palokatkoelementtejä käytetään asuntokohtaisessa osastoinnissa ja P2/P1 -paloluokan kohteissa pinta-alaosastoinnissa.