Vastuullisia oivalluksia

Olemme puurakentamisen asiantuntijakumppani

Oivalluksillamme haluamme edistää ekologista ja kestävää suomalaista puurakentamista. Rakennamme puusta juuri siksi, että se on orgaaninen, hiiltä sitova ja kierrätettävä materiaali.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme mahdollisimman vähäiseen ympäristökuormitukseen. Tuotannossamme syntyvä raaka-aineiden hukka hyötykäytetään aina mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi kipsilevyjen hukkapalat palautuvat valmistajalle ja eristevillojen osalta ne päätyvät uusiokäyttöön puhalluseristeeksi. Sahatavarasta jäävä hukka käytetään puolestaan Oiva Wood Solutionsin lämpöenergian tuotantoon. Logistiikassa huomioimme kumppaneita valitessamme kuljetuskaluston vähäpäästöisyyden, ja esimerkiksi tavoitteemme on siirtyä käyttämään kokonaan sähkötrukkeja materiaalien siirtoon tehdasalueella.

Emme vain valmista elementtejä, vaan etsimme yhdessä asiakkaamme kanssa tehokkainta ja materiaalihukkaa vähentävää tapaa rakentaa kulloinenkin kohde. Toimimalla kanssamme asiakkaamme voi olla varma, että täytämme heidän odotukset vastuullisesta kumppanista. Rakennustavalla on myös väliä, kun etsitään mahdollisimman ekologisia, energiataloudellisia ja turvallisia ratkaisuja.

Olemme PEFC-sertifioitu yritys

Osoituksena sitoutumisestamme ekologiseen rakentamiseen, ympäristöarvoihin sekä vastuulliseen toimintaan on mm. PEFC-sertifikaatti. PEFC-järjestelmä on tae, että käyttämämme puu tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä ja puu on korjattu kestävällä tavalla metsän monimuotoisuutta kunnioittaen.

Oiva Wood Solutions  täyttää Euroopan Unionin puutavara-asetuksen (Timber Regulation No 995/2010, EUTR) vaatimukset. Yhtiöllämme käytössä olevat toimintajärjestelmät ja -menetelmät täyttävät lain velvoittaman Asianmukaisen huolellisuuden periaatteen (Due Diligence) puun tai puusta valmistettujen tuotteiden toimitusketjussa. Kaikki Oiva Wood Solutionsin toimittamat puupohjaiset tuotteet ovat joko sertifioituja tai alkuperältään kontrolloituja tuotteita.

PEFC CoC sertifikaatti Puumerkki Group