Oiva Wood Solutions Oy:n toimituksissa noudatetaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000, RT 17-10721) sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998, RT 16-10660), ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Tutustu toimitusehtoihin:

Oiva Wood Solutions toimitusehdot 18.1.2024

RT 17-10721 RYHT 2000 FI Puumerkki_Group 1.2023-1.2026

Rakennusurakan_yleiset_sopimusehdot_YSE_1998