Oiva Wood Solutions Oy:n toimituksissa noudatetaan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000, RT 17-10721) sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998, RT 16-10660), ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Tutustu toimitusehtoihin:

Oiva Wood Solutions toimitusehdot 9.4.2021

RT_17-10721_RYHT_2000_fi_Puumerkki_Group_11.2018-11.2021

Rakennusurakan_yleiset_sopimusehdot_YSE_1998