Yhdistää parhaat puolet betonista ja puusta

  • Valmisosarakentamista vakioidulla järjestelmällä
  • Maksimaalinen esivalmistus tehtaalla kuivissa sisätiloissa
  • Minimoitu asennusaika työmaalla
  • Parhaat puolet betonista kuten kustannustehokkuus ja hyvä ääneneristävyys
  • Parhaat puolet puusta kuten hyvä valmiusaste, keveys ja lämmöneristävyys
  • Kokonaistaloudellinen ratkaisu monikerros- ja toimitilarakentamiseen

Kustannustehokas seinäratkaisu hybridihankkeisiin

OIVA Hybrid -seinäjärjestelmä on kokonaistaloudellinen ratkaisu, joka hyödyntää sekä betoni- että puurakentamisen parhaita ominaisuuksia. OIVA Hybrid -järjestelmä soveltuu monikerros- ja toimitilarakentamiseen, ja on etenkin OIVA Roof -kattojärjestelmän kanssa yhdessä todella tehokas vaihtoehto hybridihankkeen puurakenteiden toteutukseen.

OIVA Hybrid –seinäjärjestelmässä kantavana rakenteena on kustannustehokas betoninen hyllyrakenne. Betonin etuja hybridirakentamisessa ovat selkeät palo-osastoinnit ja sprinklauksen tarpeettomuus sekä hyvä ääneneristävyys. Puun etuja taas ovat sen keveys ja parempi lämmöneristävyys. Lisäksi puuelementtien valmiusaste on korkea – ikkunat on asennettu, sisäpinta on levypinnalla ja elementin varustelu on mahdollista. OIVA Hybrid -rakenteiden valmistus tapahtuu aina kuivissa sisätiloissa ja vakioitu järjestelmä takaa niiden asennettavuuden ja toimivuuden.

OIVA Hybrid -rakenteiden korkea ennakkovalmiusaste nopeuttaa asennusta ja lyhentää rakennusaikaa työmaalla. Elementit asennetaan kerroksittain ulkokierto kerrallaan ja koska ulkoseinät ovat heti ummessa, saadaan kohteessa lämpö päälle nopeasti talvella rakennettaessa. Monikerroskohteissa ei tarvita erillistä sääsuojarakennetta, mikäli hankkeessa hyödynnetään myös OIVA Roof –kattojärjestelmää. Veden pääsy rakenteiden väliin estetään suojaamalla päädyissä puu- ja betonielementtien väliin jäävä tila. OIVA Hybrid –elementit toimitetaan tarvittaessa kipsilevypinnalla, jolloin työmaalla seinät ainoastaan tasoitetaan ja maalataan. Elementtien ulkopintaan voidaan valita puujulkisivu, rappauslevypinta tai julkisivulevytys. Vuosien saatossa huoltokustannukset eivät eroa puun ja betonin välillä, mutta puuelementit ovat helpommin päivitettävissä.