RAKENNUTTAJILLE

Puuelementeistä rakennetut rakennukset ovat nykyaikainen, ekologinen ja laadukas ratkaisu muun muassa kerrostalojen, loftrakennusten, rivitalojen ja julkisten tilojen kuten koulujen, päiväkotien tai hoivakotien rakentamiseen. Tyyppikerrostalomme ja lisäkerrosratkaisumme soveltuvat hyvin myös lisä- ja täydennysrakentamiseen, sillä puuelementtejä voidaan yhdistää mihin tahansa rakennusmateriaaliin. Puuelementit tarjoavat nopean, kätevän ja kustannustehokkaan tavan myös vahinkokorjauksiin. Kun tehtaalta voidaan tilata juuri tarvittavat ja mittatarkat tuoteosat, vaurioituneiden kohteiden jälleenrakentaminen saadaan toteutettua nopeammin ja haitat miljööseen jäävät pienemmiksi.

Puurakennuksista syntyy miellyttäviä ja kodikkaita tiloja, joissa on hyvä hengittää, mutta ne luovat myös hyvin turvalliset olosuhteet niin asumiseen kuin julkisiin tiloihin. Koska tehdasvalmiit elementit asennetaan kuivana, riski kosteusvaurioihin on vähäinen. Turvallisuutta luo myös niiden helppo käsiteltävyys työmaalla. Valmiiden elementtien asennusaika työmaalla on lyhyt ja riskit niin rakennuksen vaurioille kuin työmaan turvallisuudellekin jäävät vähäisiksi. Valmiin puurakennuksen eduksi voidaan laskea myös sen paloturvallisuus. Puurakentamista sitoo jo lähtökohtaisesti tarkat määräykset paloturvallisuudesta muun muassa kantavien rakenteiden osalta. Nykyasetusten mukaan vaativiin kohteisiin, kuten kerrostaloihin, on asennettava myös sprinklerit, mikä lisää entisestään niiden paloturvallisuutta.

Puurakentamisen kenties lyömättömin etu on kuitenkin sen ekologisuus. Uusiutuvasta luonnonvarasta rakennettu elementti on pitkäikäinen, helppohuoltoinen ja kevyt liikutella. Kustannus- ja energiasäästöä syntyy koko elinkaareltaan täysin uusiutuvasta materiaalista rakennetun elementin jokaisesta vaiheesta. Säästöä syntyy usein myös kuljetuksessa, sillä Vierumäellä sijaitsevalta tehtaaltamme on hyvät kulkuyhteydet niin pääkaupunkiseudulle kuin itäänkin.

RAKENNUSLIIKKEILLE

Kun tarvitaan oivalluksia toteutuksiin ja osaamista rakenne- tai hankesuunnitteluun, Oiva Wood Solutions on oikea kumppani. Asiantuntevan tuen lisäksi me hoidamme myös tuotteiden valmistuksen ja asennuksen. Tehdasvalmisteiset puuelementtimme tarjoavat nopean, asennusvalmiin, laadultaan varman ja ekologisen ratkaisun hyvin monenlaisiin kohteisiin. Mittatarkat puuelementit on helppo asentaa ja niillä voidaan rakentaa tarkasti ja tiiviisti. Rakennusajan nopeus tekee puuelementtirakentamisesta myös varsin kustannustehokasta.

Koska elementit on tehty sisätiloissa ja asennetaan kuivana, kuivatteluun ei tarvitse rakennusvaiheessa käyttää aikaa. Siten rakennusaikataulu voidaan suunnitella etukäteen ja pitää hyvin tehokkaana. Puuelementit soveltuvat hyvin myös kohteisiin, joissa ympäristölle aiheutuvat häiriöt täytyy minimoida ja työvaiheet suorittaa nopeasti. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kaupunkien keskustat. Koska elementit ovat kevyitä, suuriakin kokonaisuuksia voidaan siirrellä ja nostella ahtaisiin olosuhteisiin soveltuvalla, pienemmällä kalustolla. Elementit sopivat hyvin tiiviisti rakennetuille alueille myös siksi, että keveytensä ansiosta niistä nousee kätevästi lisäkerroksia. Elementit voidaan tehdä tehtaalla tasoitusta vaille valmiiksi myös sisäpinnoiltaan. Muun muassa sähkö- ja paloläpiviennit voidaan asentaa jo tehtaalla, joten valmista syntyy nopeasti.

ARKKITEHDEILLE

Uusien oivallusten, ekologisten ratkaisujen ja innovatiivisten toteutusten intohimoisena ammattilaisena Oiva Wood Solutions tarjoaa arkkitehtoniselle luovuudelle ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Samalla kun laaja skaala tuotantolinjoja mahdollistaa hyvin monenlaisia elementtiratkaisuja, valmiit komponentit helpottavat suunnittelua. Kevyet puuelementit mahdollistavat pitkät jännevälit, mikä tuo joustoa muun muassa aukotusten suunnitteluun. Oivalta saat myös puurakentamiseen tarvittavat rakennetyypit hankkeiden oikeanlaista suunnittelua varten.

Puuelementit sopivat niin täydentämään muita rakennusmateriaaleja, luomaan näyttäviä yksityiskohtia, helpottamaan esimerkiksi lisäkerrosten ja -osien rakentamista kuin luomaan yksinään ainutlaatuisia julkisia kohteita, joissa suomalainen puualan osaaminen pääsee kohtaamaan innovatiivisen suunnitteluun. Luodaan yhdessä uutta puusta!

Tutustu referensseihimme täällä.

KULUTTAJILLE

Oiva Wood Solutions tarjoaa kuluttajille asennusvalmiita kattoristikkoratkaisuja. Vuosikymmenten kokemus pientalopakettien valmistamisesta on hionut meistä kattoristikoiden asiantuntijoita. Kattoristikkokuvien avulla on helppoa hahmottaa, millainen kattorakenne sopii sinun taloosi ja millainen tila jää katon alle. Ristikot toimitamme jopa kahdessa viikossa asennusvalmiina tontillesi. Tutustu kattoristikoihin täällä.