Oiva Wood valmistaa elementtien lisäksi myös erilaisia komponentteja kuten portaita, pilareita, palkkeja sekä parveke- ja käytävälaattoja. Komponentit käsitellään kohteen vaatimukset huomioiden palonsuojalakalla tai -maalilla, jolloin niille saavutetaan paras mahdollinen puulle saatava pintaluokka B.

Porraselementtimme ovat kaiteita ja portaiden kulutuspintaa lukuun ottamatta valmiita kokonaisuuksia, joiden kantavana rakenteena on liimapuupalkit. Puurakenteista runkoa voidaan täydentää kiviaskelmilla ja lasi- tai metallikaiteilla.

Parvekelattiat toteutamme LVL- tai CLT-laattoina, joka on rakenteena yksinkertainen ja kepeä. Oikeaan kaltevuuteen asennetun laatan pinnoitus tehdään työmaalla ja kattopinnat käsitellään tai suojataan kohteen pintaluokkavaatimusten mukaisesti. Myös parvekkeiden seinäkkeet elementoidaan. Rakenne voi olla CLT-levy tai rankarunkoinen elementti levytettynä. Parvekkeet kannatetaan joko pilareilla ja palkeilla tai ns. reppuparvekkeina (ulokerakenne) seinärakenteesta. Pieni reppuparveke voidaan toteuttaa myös tilaelementtinä.