Puumerkki Oy rakentaa Vierumäelle Oiva Wood Solutions Oy:n tuotantotilojen yhteyteen keskusterminaalin palvelemaan Etelä-Suomen rakentamisen tarpeita. Samalla Puumerkki Lahden terminaalin varastotoiminnot siirtyvät Vierumäkeen.

Vierumäen terminaalin päätehtäviä tulevat olemaan Puumerkki Oy:n runkorakentamisen tuotteiden keskusterminaalina toimiminen, Lahden alueen palvelu ja Etelä-Suomen alueen jakelun tukeminen. Lisäksi se tulee vastaamaan Oiva Wood Solutionsin tuotannon raaka-ainehuollosta.

Uuden keskusterminaalin ensimmäinen vaihe tulee käsittämään kaksi hallia, joista ensimmäisen pystytys aloitetaan heinäkuussa. Terminaalin on tarkoitus olla toiminnassa vuoden 2020 viimeisellä kvartaalilla.

Lisätietoja: Logistiikkajohtaja Jarkko Tuomikoski p. +358 40 868 5882

Puumerkki Group on puurakentamisen tuotteiden ja palvelujen asiantuntija, joka tarjoaa kilpailukykyisiä ratkaisuja ammattirakentamiseen. Puumerkki Groupin muodostaa Puumerkki Oy ja Virossa toimiva Puumerkki AS sekä puurakentamisen asiantuntijakumppani Oiva Wood Solutions Oy.