Puumerkin sisaryrityksenä viime kesästä alkaen toiminut Oiva Wood Solutions (OWS) -yhtiön liiketoimintajohtaja Esko Mukkula odottaa yhteiskunnalta pitkäjänteisiä päätöksiä rakentamisen jatkuvuuden turvaamiseksi. – Puurakentaminen tarjoaa hallituksen kaipaamia vihreän talouden elvytyksen keinoja.

– Asiakkaiden on ollut vaikea saada rahoituspäätöksiä, joita on koronan myötä myös jäädytetty. Nyt on meneillään kierre, jonka seurauksena hankkeita perutaan tai ne viivästyvät ja aloitukset siirtyvät.

– Jos meneillään olevat hankkeet pysähtyvät ja uusia ei ala, rakennusala joutuu todella syviin vaikeuksiin ja se heijastuu laajalle ja kauan. Nyt tarvitaan rahoituspäätöksiä, jotta päästään pahimman yli.

Mukkulan mielestä rakentamisen pyörää ei tule pysäyttää, vaan turvata jatkuvuus. – Nyt tarvitaan yhteiskunnalta määrätietoisia ja pitkäjänteisiä päätöksiä ja tekemistä, eikä vain reagointia tilanteeseen. Kun julkisen rakentamisen hankkeille kuten kouluille ja päiväkodeille on suuri tarve, niitä tulee käynnistää, jotta normaalin tekemisen tahti alalla säilyisi, painottaa Mukkula.

– Mitä vahvemmin saadaan rakentaminen jatkumaan, sitä enemmän se hyödyttää myös puurakentamista. Rakentamisessa tarvitaan kaikkia materiaaleja ja me haluamme olla mukana kehittämässä kokonaisuuden kannalta järkeviä puutuoteratkaisuja. Tähän me haemme kumppaneita, koska kaikkea ei tarvitse tehdä itse.

Hybridirakentaminen vaatii kulttuurimuutosta puutuotealan sisällä

Puurakentamisessa on Mukkulan mielestä valtavasti potentiaalia nyt esillä olevan vihreän talouden kehittämisessä. – Olemme tehneet hyvää kehitystyötä puurakentamisen parissa kuten esimerkiksi kosteudenhallinnan kehittämisessä. Puun uusiutuvuus, kotimaisuus, vähähiilisyys ja muut kestävän kehityksen tavoitteet tukevat puun käytön lisäämistä asuntorakentamisen lisäksi esimerkiksi koulu-, päiväkoti- ja hoivarakennushankkeissa.

– Puurakentamisen tulevan markkinakehityksen näen myönteisenä. Olemme vahvasti mukana teollisessa rakentamisessa, meillä on osoittaa hyviä valmiita teollisia tuotteita ja ratkaisuja sekä referenssejä. Ne ovat lisänneet uskottavuutta puurakentamisen teknologian valmiuteen, sen toimivuuteen ja uskottavuuteen. Näiden myötä kiinnostus puun käyttöä kohtaan kasvaa. Toivottavasti nyt rahkeet riittävät viemään toimialaa poikkeusaikojen ylitse, sanoo Mukkula.

Vaikka puurakentamiseen kannattaa nyt Mukkulan mielestä panostaa, tarvitaan kulttuurimuutosta puutuotealan sisällä. – Pitää olla valmiutta kehittää hybridirakentamista, jossa puulla voi olla laaja-alainen käyttö ja merkitys. Iso haaste on siinä, että kun betoniteollisuudella on vanhat ja rakentajille tutut ratkaisut ja toimintatavat, puupuoli joutuu joka kerta räätälöimään hankkeet ja perustelemaan puun käyttöä erikseen.

– Puurakentaminen tarvitsee isoja teollisen rakentamisen hankkeita voidakseen osoittaa järjestelmien ja ratkaisujen toimivuuden ja luotettavuuden. Vain hyvien rakentamisen käytäntöjen ja onnistuneiden kohteiden kautta voimme tehdä läpimurron laajamittaiseen puun käyttöön, muistuttaa Mukkula.

Tällä hetkellä esimerkiksi sisustuksessa puun käytön kasvu on vahvaa. Pintakäsiteltyjen valmiiden puutuotteiden kasvu kuluttajamarkkinassa tukee Mukkulan mielestä myös puurakentamisen kasvua. – Asennusvalmiiden tuotteiden kysynnän kasvu koskee sekä kuluttaja- että ammattirakentamisen markkinaa. Nyt halutaan tuotteet nopeasti valmiina kohteisiin, koska se vähentää työmailla tapahtuvaa työtä ja nopeuttaa rakentamista.

Tavoitteena johtava asema teollisen rakentamisen puuosatoimittajana

Vaikka Oiva Wood Solutions (OWS) yhtiön historia Puumerkin sisaryrityksenä on vasta vuoden vanha, yhtiön puurakentamisen juuret ulottuvat 1970-luvulla perustetun Herrala-talojen historiaan. Puumerkki osti Herrala-talot brändin ympärille perustetun Koskisen taloteollisuuden liiketoiminnan kesällä 2019. OWS ei rakenna enää pientaloja, vaan sen pääasiallinen asiakaskunta on ammattirakentajissa. Yhtiö tavoittelee merkittävää kasvua nykyiseen noin 10 miljoonan euron liikevaihtoon. OWS työllistää noin 50 henkilöä.

– Suunnittelemme, toimitamme ja tarvittaessa asennamme rakennusliikkeiden projekteihin rankarakenteisia elementtejä, välipohjia ja kattorakenteita, tiivistää Mukkula. Kotkan Puutalousopiston käynyt Mukkula on toiminut Puumerkillä 18 vuotta eri myynnin vastuutehtävissä ja Puumerkki Viron parissa.

OWS investoi Vierumäelle uuteen kone- ja laitekantaan tavoitteena vahvistaa yhtiön asemaa laajamittaisen teollisen rakentamisen puuosatoimittajana. Samalle alueelle Puumerkki rakentaa keskusterminaalin, joka palvelee Etelä-Suomen rakentamisen tarpeita.

– Me saamme Puumerkin omistajuudesta valtavan synergiaedun, mikä näkyy jo nyt. Puumerkki hoitaa OWS-yhtiön materiaalisyötön, meillä on käytössämme yhteistä logistiikkaa ja Puumerkin kautta asiakaskontakteja ja myyntivoimaa. Laaja materiaalivalikoima ja työstömahdollisuudet samalla alueella lisäävät nykyisessä hektisessä tekemisessä tuotteiden ja palveluiden saatavuutta.

– OWS ei pyri rakentajaksi, vaan toimimaan puuosatoimittajana ja aliurakoitsijana rakentamisen hankkeissa. Esimerkiksi valmistumassa olevaan Mansikkalan koulukeskukseen Imatralla olemme toimittaneet ja asentaneet koulurakennuksen puuosat. Olemme mukana muiden käynnistämissä projektihankkeissa, mutta voimme tarjota myös oman valmiin tyyppikerrostalon.

Puurakentamisen edistämistoimet välttämättömiä

Puurakentamisen laaja-alaisia edistämistoimia, tiedon lisäämistä ja eri kohderyhmille suunnattua viestintää Mukkula pitää välttämättöminä. – Ne ovat olleet osaltaan vaikuttamassa puutuoteteollisuuden rakenteelliseen uudistumiseen. Myönteistä on se, että nyt on alalla useita puutuoteosatoimittajia, joilla ei ole enää vain yhtä korvamerkittyä raaka-aineen toimittajaa.

– Virossa saamani kokemuksen perusteella arvostan heidän ennakkoluulottomuuttaan tehdä asioita. He rakensivat vahvan puutuoteteollisuuden klusterin puhtaalta pöydältä, kun me taas Suomessa teemme asioita enemmän historiassa saadun kokemuksen perusteella. Sitä samaa kehittämisen valmiutta ja tekemisen meininkiä mekin tarvitsemme.

Mukkula kantaa huolta alan tulevaisuuden osaajista. – Minun aikanani Kotkan Puutalousoppilaitoksesta haettiin porukkaa töihin. Tämä osaavan henkilöstön jatkuvuuden turvaaminen on viime vuosina unohtunut. Alan kasvu turvataan vain sillä, että meillä on tarpeeksi alalle koulutettua, osaavaa henkilöstöä saatavilla. Teollinen puurakentaminen voi tarjota nuorille monia houkuttelevia työmahdollisuuksia.

– Esimerkiksi Imatran Mansikkalan koulukeskuksen kaltaista vaativaa kohdetta on mahdotonta tehdä ilman hyviä työntekijöitä ja verkostoja. Mansikkalan valmistumisen myötä saamme puurakentamiseen lisää luottamusta ja näkyvyyttä.

Kirjoittajat: Markku Laukkanen ja Mikko Viljakainen

Artikkeli on osa Ympäristöministeriön Puurakentamisen toimenpideohjelman rahoittamaa ja Puuinfon toimittamaa artikkelisarjaa, jossa esitellään suomalaisten puualan ja puurakentamisen parissa toimivien yritysten toimintaa ja näkemyksiä.