Kehä I Laajalahti -hanke

  • Hankkeen tavoitteena parantaa Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttaminen sen välittömään tuntumaan.
  • Aloitus lokakuussa 2019, arvioitu valmistumisaika loppuvuosi 2021
  • Oiva Wood toimittaa siltapukit kolmeen siltaan:
    • Räisälänsilta 798 kpl
    • Laajalahdensolmun risteyssilta 445 kpl
    • Kurkijoen risteyssilta 320 kpl